facebook

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

29 września 2017 autor: Marcopolo Wrocław

Przypominamy, że w zakładce Informacje dla Rodziców znajduje się informacja o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnych 2017/2018. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców oraz przez Radę Pedagogiczną.