facebook

Dokumenty szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2017-2020 -pobierz

STATUT_SP_Marco_Polo 06022018 – pobierz

SZPNiP_2017_2018 - pobierz

Kalendarz roku szkolnego – pobierz

Procedury dotyczące bezpieczeństwa - pobierz

Procedura prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania – pobierz