facebook

Dokumenty szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2017-2020 -pobierz

STATUT_SP_Marco_Polo 06022018 – pobierz

SZPNiP_2018_2019 - pobierz

Kalendarz roku szkolnego – pobierz

Procedury dotyczące bezpieczeństwa - pobierz

Regulamin przyznawania Stypendium za wyniki w nauce w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo -pobierz

Procedura prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania – pobierz